Author Details

Mạnh, Nguyễn Văn

 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số tới quá trình trùng hợp ghép metacrylic axit và metyl metacrylat bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Synthesis poly(hydroxamic acid) by modification of polyacrylamide hydrogels with hydroxylamine hydrochloride and application for adsorption of La(III), Pr(III) ions
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Reuse of spent FCC of Dung Quat refinery for cracking wasted cooking oil in liquid phase
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  Studying reactivity ratios and physical properties of n-vinyl pyrrolidone-N,N’-dimethylacrylamide copolymer
  Abstract