Author Details

Xá, Nguyễn Văn

 • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
  Nghiên cứu mô hình và tối ưu hóa tổng hợp bột nano TiO2 bằng phương pháp thủy phân trong pha hơi.
  Abstract
 • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
  Ảnh hưởng của pH, nồng độ chất HĐBM ion dương, ion điện ly đến thế điện thích zeta của giọt dầu nhũ tương dầu nước xí nghiệp toa xe Hà Nội
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Mô hình thực nghiệm phản ứng bề mặt trong thiết bị Aerosol của quá trình tổng hợp vật liệu nano tinh thể TiO2
  Abstract