Author Details

Giang, Nguyễn Vũ, Vietnam

 • Vol 52, No 1 (2014) - Articles
  Nghiên cứu tính chất cơ lý và cấu trúc vật liệu compozit nhựa nên polypylen và hạt gypsum biến tính natri dodecyl sunphat
  Abstract
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Biến đổi cấu trúc và tính chất của vật liệu compozit polyetylen tỷ trọng cao/bột gỗ gia cường bởi hạt nano TiO2 sau thử nghiệm gia tốc thời tiết
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 6 (2016) - Articles
  Tensile, electrical properties and morphology of polyethylene/modified fly ash composites using ultraflow
  Abstract  PDF