Author Details

Bách, Nguyễn Xuân

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu ứng dụng zeolit ZSM-5 cho phản ứng sắp xếp lại epoxit để tổng hợp andehit
    Abstract