Author Details

Huong, Nguyen Thi, Viet Nam

  • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
    Synthesis and properties of material based on organic silica and zeolite mordenite
    Abstract
  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Tổng hợp, cấu trúc, hoạt tính kháng tế bào ung thư của hai phức chất platin(II) chứa metyleugenol và p-cloanilin
    Abstract  PDF