Author Details

Lieu, Nguyen Thi, Viet Nam

  • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
    The non-alkaloidal constituents of Cephalotaxus mannii, collected in Lam Dong province
    Abstract
  • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
    Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 2. Các hợp chất biflavonoid, steroid và phenolic.
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)