Author Details

Tâm, Phương Đình, Viet Nam

  • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
    Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cố định đoạn ADN bằng phương pháp điện hoá
    Abstract  PDF