Author Details

Hùng, Phạm Đức

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG NIKEN/VONFRAM TRÊN NỀN ĐIỆN CỰC THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN KẾT TỦA
    Abstract
  • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
    Chế tạo màng mỏng oxit niken bằng phương pháp sol-gel trên nền titan kim loại và một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất điện hóa của màng trong dung dịch KOH 1 M
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)