Author Details

Nguyên, Phạm Công

  • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên, cao su cloropren gia cường nanoclay
    Abstract  PDF
  • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
    Study on the effect of carbon black, carbon nanotube on the properties of rubber blend acrylonitrile butadiene rubber (NBR)/polyvinyl chloride (PVC)
    Abstract  PDF