Author Details

Khanh, Phạm Duy

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp đồng kim loại có kích thước nano bằng phương pháp khử glyxerat trong vi sóng
    Abstract
  • Vol 54, No 4 (2016) - Articles
    Investigation of cure and mechanical properties of deproteined natural rubber-g-poly(methyl methacrylate)
    Abstract  PDF