Author Details

Trang, Phạm Kim

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Sơ bộ đánh giá dư lượng một số thuốc giảm đau không thuộc nhóm steroid trong nước thải Hà Nội
    Abstract