Author Details

Hùng, Phạm Mạnh

  • Vol 53, No 6 (2015) - Articles
    Phát triển quy trình xác định lượng vết một số thuốc giảm đau trong nước thải bằng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay điều khiển tự động
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)