Author Details

Thảo, Phạm Mạnh

 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP POLYME DẪN ĐIỆN POLYANILIN (PANI)
  Abstract
 • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
  Rapid removal of chromium (VI) from aqueous solution using iron oxide/polyaniline nanocomposites
  Abstract
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm xốp trên cơ sở vi hạt thủy tinh cầu rỗng và gốm kết dính berlinite (AlPO4) làm vỏ cách nhiệt cho pin nhiệt
  Abstract
 • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
  Influence of operating conditions and membrane fouling on water flux during seawater desalination using air gap membrane distillation
  Abstract  PDF