Author Details

Tân và cộng sự, Phạm Phát, Viet Nam

  • Vol 46, No 4 (2008) - Articles
    Ảnh hưởng của hàm lượng magiê đến cấu trúc và hoạt tính của chất xúc tác quang TiO2 trong phản ứng phân huỷ phenol với ánh sáng UV-VIS
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)