Author Details

Long, Phạm Quốc

 • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
  Verbeniaside A, một sesquitecpen glycosit mới từ cây cỏ roi ngựa (Verbena officinalis L.).
  Abstract
 • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
  Nghiên cứu thành phần hóa học dầu gan cá nhám góc Squalus japonicus Ishikawa
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Một số flavonoid và dẫn xuất bergenin phân lập từ lá cây cơm nguội đảo Ardisia insularis
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Sơ bộ đánh giá hoạt tính sinh học từ một số loài san hô ở miền Bắc Việt Nam
  Abstract
 • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
  Thành phần hóa học dịch chiết etyl axetat cây bảy lá một (Paris polyphylla var. chinensis Franchet) trồng tại Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 5 (2017) - Articles
  PTP1B inhibitory flavonols from Orthosiphon stamineus Benth
  Abstract  PDF