Author Details

Anh, Phạm Thị Hoàng, Viet Nam

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu phân lập thành phần và hoạt tính của các cucuminoit trích từ củ nghệ vàng (Curcuma longa L.).
    Abstract