Author Details

Điệp, Phạm Thị, Viet Nam

  • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
    Nghiên cứu cơ chế phản ứng chuyển hóa CO2 bằng H2 trên xúc tác cluster Fe5 bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
    Abstract