Author Details

Hà, Phạm Thị, Vietnam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo lớp phủ nanocompozit nhôm oxit có chứa ống nano cacbon (CNTs/Al2O3) bằng công nghệ phun phủ plasma
    Abstract  PDF