Author Details

Lánh, Phạm Thị

 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên và silica biến tính.Phần II - Ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt đến cấu trúc và quá trình lưu hóa của nanocompozit.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ hệ nhựa epoxy/MHHPA gia cường sợi thủy tinh có mặt vi sợi xenlulo. Phần 3. Ảnh hưởng của vi sợi xenlulo hình thành do vi khuẩn đến độ bền dai phá hủy của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ hệ nhựa epoxy/DDS gia cường sợi thủy tinh có mặt vi sợi xenlulo. Phần 4. Ảnh hưởng của vi sợi xenlulo hình thành do vi khuẩn đến tính chất cơ học và độ bền mỏi của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy
  Abstract  PDF