Author Details

Ninh, Phạm Thị

 • Vol 47, No 6 (2009) - Articles
  Phân lập, xác định cấu trúc và tổng hợp một số dẫn xuất của alpha-amyrin từ cây cùm rụm răng
  Abstract  Không đề (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
  Chemical study of the leaves of Lagerstroemia speciosa in Vietnam
  Abstract
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Chemical constituents of the barks of Litsea glutinosa collected in Thai Nguyen province, Vietnam
  Abstract
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 1. Các hợp chất diterpenoid.
  Abstract
 • Vol 54, No 2 (2016) - Articles
  The non-alkaloidal constituents of Cephalotaxus mannii, collected in Lam Dong province
  Abstract
 • Vol 54, No 3 (2016) - Articles
  Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thu tại tỉnh Lâm Đồng. Phần 2. Các hợp chất biflavonoid, steroid và phenolic.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Chemical constituents of ethyl acetate extract of Lepisanthes rubiginosa collected in Phu Loc district, Thua Thien - Hue province.
  Abstract  PDF