Author Details

Loan, Phạm Thanh, Viet Nam

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Các hợp chất pterocarpan phân lập từ gỗ cây cẩm lai (Dalbergia oliveri Gamble ex Prain)
    Abstract