Author Details

Lâm, Phạm Tiến

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 của một số hỗn hợp ức chế thân thiện với môi trường trong màng sơn hữu cơ.
    Abstract