Author Details

Thống, Phạm Văn, Viet Nam

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Nghiên cứu tổng hợp và cấu trúc của hai phức chất K[PtCl3(isopropyl eugenoxyaxetat)] và [PtCl(isopropyl eugenoxyaxetat-1H)]2
    Abstract