Author Details

Thiêm, Phạm Văn, Viet Nam

  • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
    Ảnh hưởng của pH, nồng độ chất HĐBM ion dương, ion điện ly đến thế điện thích zeta của giọt dầu nhũ tương dầu nước xí nghiệp toa xe Hà Nội
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)