Author Details

Tiến, Phạm Văn, Viet Nam

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng giữa gốc propargyl với gốc hydroxyl bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
    Abstract