Author Details

Ngọc, Phạm Xuân

  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Nghiên cứu điện cực anot trơ hỗn hợp oxit kim loại cho bảo vệ catot chống ăn mòn vỏ tàu biển
    Abstract  PDF