Author Details

Hoàng, Phan Huy, Viet Nam

 • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp lignosunfonat từ lignin thu hồi của nhà máy sản xuất bột giấy theo phương pháp kiềm
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 4 (2015) - Articles
  Nghiên cứu ứng dụng zeolit analcime cho quá trình tẩy trắng bột giấy cơ học từ thân ngô bằng hydroperoxit
  Abstract  PDF
 • Vol 54, No 1 (2016) - Articles
  Nghiên cứu ứng dụng zeolit ZSM-5 cho phản ứng sắp xếp lại epoxit để tổng hợp andehit
  Abstract