Author Details

Trí, Phan Minh

  • Vol 55, No 3 (2017) - Articles
    Đánh giá khả năng bảo vệ thép của lớp phủ polyurea đi từ aspartic este gốc 4,4′-metylenbis-(2-metylcyclohexylamin)
    Abstract  PDF