Author Details

Vương, Phan Minh

  • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
    Tối ưu hóa phản ứng thủy phân mật bò cho quy trình tách axit cholic bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
    Abstract  PDF
  • Vol 55, No 4 (2017) - Articles
    Synthesis and characterization of curcumin-phosphatidylcholine complex via solution enhanced dispersion by supercritical CO2
    Abstract  PDF