Author Details

Hồng Tuyết, Phan Thị

  • Vol 45, No 3 (2007) - Articles
    Nghiên cứu cấu trúc của hai thiosemicacbazon và phức chất Ni(II) của chúng bằng phương pháp phổ khối lượng và cộng hưởng từ hạt nhân
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)