Author Details

Thu Ngọc, Phan Thị

  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Nghiên cứu lí thuyết sự tạo sản phẩm OH•, NH2•, HCN, H2O, CS và HNO từ phản ứng của axit fulminic với gốc mercapto (HCNO+HS•)
    Abstract