Author Details

Trang, Phan Thị

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Hiệu ứng điện ly plasma trong quá trình điều chế dung dịch nano bạc bằng dòng một chiều cao áp
    Abstract