Author Details

Nam, Phan Thanh Sơn, Viet Nam

  • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
    Nghiên cứu tác dụng xúc tác của phức paladium cố định trên chất mang nano từ tính (CoFe2O4) trong phản ứng ghép đôi HECK.
    Abstract
  • Vol 48, No 5 (2010) - Articles
    Magnetically recoverable base and acid catalysts in one-pot sequential reactions without mutual destruction.
    Abstract