Author Details

Thảo, Phan Thanh

 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác của cobaltetrasulfophthalocyanine trên chất mang TiO2
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 53, No 5 (2015) - Articles
  Crystallization technology: selective polymorphism of L-glutamic acid in anti-solvent crystallization
  Abstract
 • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
  Tối ưu hóa phản ứng thủy phân mật bò cho quy trình tách axit cholic bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
  Abstract  PDF
 • Vol 55, No 4 (2017) - Articles
  Synthesis and characterization of curcumin-phosphatidylcholine complex via solution enhanced dispersion by supercritical CO2
  Abstract  PDF