Author Details

Minh Ngoc, Phan Thi

 • Vol 47, No 2 (2009) - Articles
  Review: Research and application of bamboo and jute fibers reinforced polymer composite in Vietnam
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Tính chất cơ học của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER-331 gia cường bằng mat lai tạo dứa dại/thủy tinh
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su tự nhiên và silica biến tính silan. Phần I – Sự hình thành nanocompozit
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên và silica biến tính.Phần II - Ảnh hưởng của chất hoạt động bề mặt đến cấu trúc và quá trình lưu hóa của nanocompozit.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 47, No 4 (2009) - Articles
  Chế tạo vật liệu compozit sinh học trên nền nhựa polyvinyl ancol gia cường bằng sợi nứa.
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)
 • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
  Ảnh hưởng của các chất đóng rắn đến tính chất cơ lý của màng phủ polyme trên cơ sở nhựa epoxy epikote 828
  Abstract
 • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ hệ nhựa epoxy/MHHPA gia cường sợi thủy tinh có mặt vi sợi xenlulo. Phần 3. Ảnh hưởng của vi sợi xenlulo hình thành do vi khuẩn đến độ bền dai phá hủy của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy
  Abstract
 • Vol 53, No 3 (2015) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ hệ nhựa epoxy/DDS gia cường sợi thủy tinh có mặt vi sợi xenlulo. Phần 4. Ảnh hưởng của vi sợi xenlulo hình thành do vi khuẩn đến tính chất cơ học và độ bền mỏi của vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy
  Abstract  PDF