Author Details

Hoàng Yến, Quách Thị

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano kim loại đồng bằng phương pháp hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp nhằm ứng dụng trong nông nghiệp
    Abstract