Author Details

Hoà, Tạ Thị Phương

  • Vol 48, No 4 (2010) - Articles
    Nghiên cứu chế tạo vi sợi xenlulo từ sợi luồng ứng dụng làm vật liệu ép.
    Abstract