Author Details

Hoà, Tạ Thị Phương, Viet Nam

  • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
    Nâng cao khả năng nhuộm của sợi tre bằng phương pháp xử lý plasma không khí ở áp suất thường.
    Abstract