Author Details

Hảo Tâm, Tống Thị, Vietnam

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Phương pháp chế tạo, cấu trúc và tính chất quang của vật liệu huỳnh quang xCaO.MgO.2SiO2:Eu2+
    Abstract