Author Details

Đức, Trương Đình, Viet Nam

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Characterization of modified Al, Ti–pillared clays and their adsorption potential of organic contaminants.
  Abstract
 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình MCM-41 biến tính làm xúc tác cho phản ứng chuyển hóa benzyl ancol.
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP SÉT CHỐNG NHÔM HỮU CƠ VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ PHẨM NHUỘM ANION CỦA CHÚNG TRONG NƯỚC
  Abstract
 • Vol 47, No 3 (2009) - Articles
  Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác TiO2-NiO/SiO2(Ia3d) dùng cho phản ứng oxi hóa hidrocacbon
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)