Author Details

Ngân, Trương Bích, Viet Nam

  • Vol 54, No 5 (2016) - Articles
    Thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của lá cây Vót dạng cơm cháy Viburnum sambucinum (Caprifoliaceae)
    Abstract  PDF