Author Details

Hải, Trương Nam

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN FLAVONOIT VÀ MEGASTIGMAN GLUCOSIT CỦA CÂY GÀO (FICUS CALLOSA)
    Abstract
  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    CÁC HỢP CHẤT MEGASTIGMAN VÀ PHENYLPROPANOID PHÂN LẬP TỪ CÂY GỪA (FICUS MICROCARPA)
    Abstract