Author Details

Thành, Trương Nguyện

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    VỀ TÍNH LINH ĐỘNG CỦA PHỐI TỬ VÀ CÁC AXIT AMIN VÙNG HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC PHỨC AXYL VÀ MICHAELIS CỦA NITROXEFIN VÀ METIXILIN VỚI SAUPBP2A KHÁNG METIXILIN (MRSA)
    Abstract