Author Details

Hạnh, Trương Thị

 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo màng niken hydroxit trên điện cực vàng bằng phương pháp điện hóa.
  Abstract
 • Vol 48, No 3 (2010) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo bạc nano bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 sử dụng alignat làm chất ổn định.
  Abstract
 • Vol 45, No 5 (2007) - Articles
  Nghiên cứu chế tạo điện cực PbO2/Ti và tính chất điện hóa của chúng trong môi trường chất điện ly
  Abstract  PDF (Tiếng Việt)