Author Details

Thanh Nga, Trương Thị

  • Vol 55, No 1 (2017) - Articles
    Thành phần hóa học của cây Ngọc cẩu (Balanophora laxiflora Hemsl.) thu tại Tuyên Quang. Phần 1. Thành phần hóa học của các cặn chiết ít phân cực.
    Abstract  PDF