Author Details

Trung, Trần

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP DÂY NANO POLYPYROL BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA, ỨNG DỤNG CHO CẢM BIẾN HÓA HỌC
    Abstract