Author Details

Côn, Trần Hồng

  • Vol 48, No 6 (2010) - Articles
    Nghiên cứu quá trình chuyển hóa asen và một số thành phần cơ bản trong nước ngầm trên thiết bị mô phỏng môi trường yếm khí tự nhiên.
    Abstract
  • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
    Synthesis and properties of material based on organic silica and zeolite mordenite
    Abstract