Author Details

Hưng, Trần Hữu, Viet Nam

  • Vol 53, No 1 (2015) - Articles
    Nghiên cứu lý thuyết phản ứng của gốc propargyl (C3H3) và nước bằng phương pháp phiếm hàm mật độ
    Abstract