Author Details

Liên, Trần Kim, Viet Nam

 • Vol 48, No 1 (2010) - Articles
  Influence of the compatibilizers on the physico-mechanical properties of the blend based on nitrile butadiene and chloroprene rubber.
  Abstract
 • Vol 48, No 2 (2010) - Articles
  Ảnh hưởng tỷ lệ cấu tử tới cấu trúc, tính chất của blend trên cơ sở cao su nitril butadien và cao su clopren.
  Abstract
 • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
  NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU BLEND BA CẤU TỬ TRÊN CƠ SỞ CAO SU NITRIL BUTADIEN, CAO SU CLOPREN VÀ POLYVINYLCLORUA
  Abstract