Author Details

Quỳnh, Trần Minh, Viet Nam

  • Vol 52, No 3 (2014) - Articles
    Ảnh hưởng của polyethylene glycol khối lượng phân tử thấp đến các đặc tính cơ nhiệt của polylactide
    Abstract